dilluns, 28 de gener del 2013

Open Office, WRITER: ENTORN DE TREBALL

 


L’àrea de treball 1 és la zona on crearem el document; una línia de color gris clar delimita els marges fins on podem escriure. 
La Barra de títol 2 ens indica el nom del fitxer que estem editant i el nom de l’aplicació. A través de la Barra de menús 3 s’accedeix a totes les característiques del Writer.
La Barra estàndard 4 permet accedir de forma directa a les opcions més comunes. 

La Barra de formatació 5 permet accedir a les opcions més comunes de format d’un document. Tant la barra de formatació com la barra estàndard es poden modificar afegint o traient botons en funció de les nostres necessitats.
El regle horitzontal 6 i el vertical 7 ens indiquen la mida del document. Dins d’aquests regles hi trobem els marges (part ombrejada), la part editable (sense ombrejar) i altres opcions avançades (alineament,identació, etc).