dimarts, 15 de setembre del 2015

DECÀLEG DELS MICROPORTÀTILS

Recordau que els alumnes de cinquè i sisè tenim els microportàtils, però abans d'utilitzar-los heu de conèixer molt bé el decàleg.

DECÀLEG DELS MICROPORTÀTILS AL CEIP ES VEDRÀ.

  1. No menjarem ni beurem mentre treballem, ens assegurarem de dur les mans netes abans d'utilitzar el microportàtil, tendrem la taula neta i l'aula recollida.
  2. El mestre ens avisarà per parelles per anar a cercar l'ordinador. L'agafarem amb les dues mans, seurem i començarem a fer feina.
  3. Connectarem el ratolí o els auriculars abans d’engegar l’ordinador. Tendrem tancada la webcam si no la feim servir i el ratolí amb el cable recollit.
  4. Els microportàtils són d’ús personal: podrem personalitzar l’escriptori i guardar arxius a la carpeta “alumnes”. No utilitzaré mai l’ordinador d’un altre company sense el seu permís i el del mestre.
  5. No saturarem a l’ordinador d’ordres. Mentre està processant dades el deixarem i no pitjarem varies vegades la mateixa tecla pensant que no ens respon. Davant qualsevol problema avisar al mestre des del meu lloc.
  6. Sempre que obrim un llapis de memòria el passarem per l’antivirus.
  7. Farem un ús responsable d'internet (no entrar a pàgines estranyes, no clicar a “banners”, no descarregar coses que no tenguin a veure amb la feina,...).
  8. Manejarem l'ordinador amb cura: el col·locarem al centre de la taula, no pitjarem fort les tecles, no tocarem la pantalla amb els dits, el tendrem apagat mentre no hi treballem i no jugarem amb ell.
  9. A l'hora d'apagar l'ordinador ens assegurarem que tenim tots els programes i les finestres tancades.
  10. En acabar deixarem l'ordinador al carretó connectat per carregar-se i ens assegurarem que és el nostre número. Col·locarem el ratolí i auriculars al seu lloc.